Tự trọng và chuyên nghiệp

Quan hệ giữa con người là một chuỗi những suy nghĩ, hành vi tạo nên ứng xử phức tạp. mỗi cá thể cơ bản đã mâu thuẫn, giao tiếp với nhau lại càng tạo ra nhiều mâu thuẫn tích cực lẫn tiêu cực

Vậy nên những mối quan hệ chưa bao giờ là thứ gì đó dễ xử, dễ chịu, quản lý không khéo thì dẫn đến khủng hoảng nhè nhẹ.

Những khủng hoảng này thiệt ra không thể tránh được, chỉ có thể giảm bớt. vậy nên nó một số nguyên tắc để giảm thiểu như sau.

 HÀNH XỬ TỰ TRỌNG & TÔN TRỌNG

  • Không nói về những thứ mình không giỏi, không làm được
  • Không nhận vơ vào mình những năng lực mình không có, nhận làm những chuyện mình không có khả năng làm
  • Không nói về việc mình không biết, người mình không quen
  • Tôn trọng sự khác biệt, giá trị khác biệt của mình và người khác
  • Tôn trọng những giá trị tập thể, sản phẩm chung, có trách nhiệm với những gì mình làm
  • Không đánh giá chủ quan lên những thứ bạn không biết, những người bạn không quen hay hiểu gì về họ

TRONG MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC CẦN CHUYÊN NGHIỆP

  • Không nói xấu đồng nghiệp
  • Không nói xấu sếp cũ, nhân viên cũ, công ty cũ
  • TUYỆT ĐỐI KHÔNG nói xấu khách hàng

Cho dù đồng nghiệp bạn chán thế nào, sếp bạn ngu ra sao, ai cũng thừa nhận khách hàng đó không tốt thì việc của bạn là lựa chọn tiếp tục làm việc hoặc ngừng làm việc với họ, mọi chuyện cũng nên ngừng ở đó là đủ. Hành xử CHUYÊN NGHIỆP là không nói về các mối quan hệ công việc với một người ngoài mối quan hệ đó.

Hnh xử này là lựa chọn, tuỳ bạn

Các mối quan hệ chung quanh chúng ta tưởng rộng mà nhỏ, tưởng không ai biết mà hoá ra ai cũng biết. thế nên đừng vì vui quá hay cảm tính quá mà vi phạm những nguyên tắc nhỏ này.

Vui nhưng đừng vui quá, có chừng mực là một thói quen cần học hỏi và rèn luyện.