Dạy trẻ
Bảo Trâm đăng vào

Ép trẻ nói "xin lỗi" là thói quen của nhiều bậc cha mẹ hiện nay vì cho rằng, như vậy con mới "ngoan". Tuy nhiên, việc ép trẻ có thể dẫn tới hành vi tức giận, chống chế và muốn tự làm theo ý mình, không hiểu chuyện Read More

Hướng giải quyết thay vì bắt trẻ nói…