Loading

Không có đứa trẻ nào hư

Bảo Trâm ● đăng vào Cuộc sống
Khi bạn mắng con "hư", vô tình bạn đã dán nhãn "hư" lên con, làm con mặc cảm, tự ti hoặc tệ hơn là phản ứng lại bằng cách càng "hư" hơn.

Loading