Viết cho một người xưa rất xưa

Tình yêu là thế này đây, có người có được thì cũng có người mất đi, có người vui mừng vì gặp được thì cũng có người đau buồn vì bỏ lỡ, nhưng tình yêu…

Tỏ tình như nào đây?

Thời điểm tỏ tình phù hợp là thời điểm nào, không phải lời tỏ tình nào cũng dễ được đón nhận đâu nhé nên bạn cần hết sức cân nhắc

Hay là mình thử yêu nhau đi!

Thế gian này tôi không tin có định mệnh, nhưng tôi tin rằng khi tình yêu chân tình ta hướng về ai đó dù đi một vòng thật lớn rồi một ngày ta cũng sẽ…