Nuôi con
Bảo Trâm đăng vào

Đang là trung tâm của cả gia đình, khi có thêm em bé, bỗng trẻ phải chia sẻ tất thảy mọi thứ với em, đôi khi trẻ còn có cảm giác như cha mẹ không quan tâm đến mình nữa vì vậy cha mẹ hãy chuẩn bị tâm lý cho trẻ thật tốt khi mang…

Chuẩn bị tâm lý cho trẻ khi cha…