Loading

Sức khỏe
Bảo Trâm đăng vào
Hiếu động là từ để mô tả các bé 14 tháng tuổi. Nếu bạn có con lớn hơn, chúng sẽ chơi với em bé trong các…

Chăm sóc trẻ 14 tháng tuổi

Loading

Sức khỏe
Bảo Trâm đăng vào
Khi bé 13 tháng tuổi, bé sẽ bắt đầu tập đi. Đây cũng là thời điểm bé  bắt đầu hành trình khám phá thế giới của…

Chăm sóc trẻ 13 tháng tuổi