Loading

Sức khỏe
Bảo Trâm đăng vào
Sốt có thể là dấu hiệu chỉ điểm cho một tình trạng bệnh nặng nhưng nhiều khi chỉ là biểu hiện của một tình trạng nhiễm…

Trẻ em sốt: cha mẹ chớ chủ quan

Loading