Loading

Trẻ sốt về đêm không rõ nguyên nhân

Bảo Trâm ● đăng vào Sức khỏe
Sốt là triệu chứng, không phải là bệnh. Sốt là dấu hiệu khởi động của hệ miễn dịch trong cơ thể bé. Sốt giúp cơ thể chống lại sự nhiễm khuẩn của vi…

Loading