Loading

Cuộc sống
Bảo Trâm đăng vào

Oil pulling hay còn được dịch nghĩa là “nhai dầu”, “súc miệng bằng dầu”, dịch ngắn gọn hơn nữa là “súc dầu” là một phương pháp chăm sóc răng miệng đã xuất hiện từ khá lâu, khoảng hơn 1000 năm trước ở Ấn Độ. Vào khoảng những năm 1990 thì phương pháp này lần đầu…

Oil pulling (nhai dầu) giúp thải độc cơ…