Trước khi đi ngủ là thời gian hữu ích để cha mẹ cùng con trẻ cùng nhau chia sẻ, tâm sự, cũng là cách giúp con thư giãn, cảm...