Ốm nghén thường xả ra ở hầu hết các mẹ trong 3 tháng đầu thai kỳ vì thế mẹ hãy ăn thực phẩm phù hợp với mình trong giai...