Loading

Cuộc sống
Bảo Trâm đăng vào
Khi bạn mắng con "hư", vô tình bạn đã dán nhãn "hư" lên con, làm con mặc cảm, tự ti hoặc tệ hơn là phản ứng…

Không có đứa trẻ nào hư

Loading