Loading

Tình yêu
Bảo Trâm đăng vào
Thế gian này tôi không tin có định mệnh, nhưng tôi tin rằng khi tình yêu chân tình ta hướng về ai đó dù đi một…

Hay là mình thử yêu nhau đi!