Thẻ: cuộc sống vợ chồng

Kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ

Do điếc không sợ súng, một phần cũng sợ ế sẽ nên đã dấn thân đi lấy chồng hơi sớm. Và đây, kinh nghiệm đúc kết sau thời gian...