Loading

Khi thất tình thì bạn… nên làm gì?

Bảo Trâm ● đăng vào Tình yêu
Chắc hẳn ai cũng đã từng một lần yêu và một lần đau khổ. Đau khổ ư?. Cảm giác ấy thật đáng sợ, thật khó chịu biết bao? Vậy khi thất tình bạn…

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều này?

Bảo Trâm ● đăng vào Cuộc sống
Trong cuộc đời, bạn nhất định sẽ gặp một người khiến bạn yêu và sẵn sàng từ bỏ cả lòng tự tôn, chỉ để giữ được người ấy ở bên mãi mãi. Một…

Loading

Những năm tháng đã qua

Bảo Trâm ● đăng vào Tình yêu
Năm đó chúng tôi đều còn trẻ, thường nói chuyện tương lai như thực sự biết tương lai của hai đứa ngày sau sẽ thế nào. Thường tranh cãi chuyện ngày sau làm…