Vận động của trẻ 3 tuổi mà cha mẹ nên biết

Vận động của trẻ 3 tuổi mà cha…

Vận động của trẻ 3 tuổi không còn phải tập trung vào việc học đứng, chạy, nhảy, hoặc đi bộ. Sự chuyển động của trẻ bây giờ khá nhanh, cho dù trẻ tiến lên, lùi…

Chăm sóc trẻ từ 1 đến 3 tuổi

Trẻ từ 1 đến 3 tuổi phát triển nhanh trên nhiều phương diện, do vậy nhu cầu dinh dưỡng tính trên trọng lượng cơ thể cao hơn so với người lớn Read More