Thẻ: chăm sóc trẻ

Chăm sóc trẻ từ 1 đến 3 tuổi

Trẻ từ 1 đến 3 tuổi phát triển nhanh trên nhiều phương diện, do vậy nhu cầu dinh dưỡng tính trên trọng lượng cơ thể cao hơn so với...