Loading

Chăm sóc trẻ 13 tháng tuổi

Bảo Trâm ● đăng vào Sức khỏe
Khi bé 13 tháng tuổi, bé sẽ bắt đầu tập đi. Đây cũng là thời điểm bé  bắt đầu hành trình khám phá thế giới của mình. Vai trò của bố mẹ là…