Gia đình là số một

Có những ngày chỉ muốn trở về quê. Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa. Nói với mẹ: Con không đi làm nữa. Mẹ nuôi con đọc sách...