Trang chủ » Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Quá bao bọc và bảo vệ con cũng là một cách làm hại trẻ. Cha mẹ cần sớm cho trẻ học cách sống độc lập từ những việc nhỏ nhặt nhất như tự dọn đồ chơi của mình

Lớn hơn, trẻ có thể học cách tự đi mua một món đồ giúp cha mẹ hay sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển đến các nơi mình cần