Loading

Biểu đồ phát triển của bé

Bảo Trâm ● đăng vào Tiêm chủng
Biểu đồ tăng trưởng của bé được dùng khắp nơi trên thế giới. Mặc dù ở mỗi nước có thể mỗi khác nhưng thông tin cơ bản là như nhau