Tiêm chủng (6)

Tiêm chủng | Hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch và đảm bảo các mũi tiêm của trẻ được cập nhật! Tiêm chủng

Hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch và đảm bảo các mũi tiêm của trẻ được cập nhật!

Tiffany Internet 326 lần

Sức khỏe của trẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu của các bậc cha mẹ. Do đó, việc đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch và tuân thủ lịch trình tiêm chủng quốc gia là rất quan trọng