Loading

Cuộc sống
Bảo Trâm đăng vào
Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Phải mất 2 năm học nói và thêm 10 năm học im…

Nghệ thuật nói chuyện

Loading