Loading

Cuộc sống
Bảo Trâm đăng vào
Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Phải mất 2 năm học nói và thêm 10 năm học im…

Nghệ thuật nói chuyện

Loading

Cuộc sống
Bảo Trâm đăng vào
Có những ngày chỉ muốn trở về quê. Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa. Nói với mẹ: Con không đi làm nữa. Mẹ nuôi…

Gia đình là số một