Chuyên mục: Cuộc sống

Nghệ thuật nói chuyện

Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Phải mất 2 năm học nói và thêm 10 năm học im lặng, mới thấy...

Gia đình là số một

Có những ngày chỉ muốn trở về quê. Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa. Nói với mẹ: Con không đi làm nữa. Mẹ nuôi con đọc sách...