Loading

Nghệ thuật nói chuyện

Bảo Trâm ● đăng vào Cuộc sống
Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Phải mất 2 năm học nói và thêm 10 năm học im lặng, mới thấy được: nói là một…

Gia đình là số một

Bảo Trâm ● đăng vào Cuộc sống
Có những ngày chỉ muốn trở về quê. Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa. Nói với mẹ: Con không đi làm nữa. Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?